คณะผู้บริหาร

นาย มูหะหมัดกอเส็ม มาหมัด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา